לפני שמגיעים לבדיקת אולטרסאונד מומלץ לעיין במונחים הרפואיים שאתם עתידים לשמוע. הבנת הז'רגון הרפואי יאפשר לכם להבין טוב יותר את הסברי הרופא.

אורך תעלת צואר הרחם – אורך זה נמדד כמדד לאי התקצרות צואר הרחם. האורך הממצוע הינו סביב 4.5-5 ס"מ.

אטריה – אותו איזור בחלקו האחורי של חדר מוח צדדי. קוטר איזור זה משמש להערכת גדילה תקינה של חדרי המוח. הנורמה קבועה לאורך כל ההריון, סביב 8 מ"מ. ערך תקין נחשב עד 10 מ"מ.

אינדקס אמניוטי (AFI – amniotic fluid index) – מדד לכמות מי השפיר בחלל הרחם. נמדד על פי כיסי נוזל בארבעת הרבעים של הרחם. קיימת עקומה נורמלית לפי שבועת ההריון.

אקוגני – בעל הדים בוהקים, לכיוון צבע לבן. זהו תיאור לעצם שמחזיר בקלות גלי קול.

בדיקת דם עוברי – בדיקה פולשנית בהנחיית אולטראסאונד, בה מוחדרת מחט לוריד הטבור ונשאב דם עוברי לבדיקה.

בדיקת מי שפיר – בדיקה פולשנית בהנחיית אולטראסאונד, בה מוחדרת מחט לחלל מי השפיר לצורך נטילת דגימה מהם. הנוזל הנשאב נשלח לאנליזה לפי אינדיקציה רפואית. הבדיקה נערכת בין 16-20 שב' הריון. הסיבה השכיחה ביותר לביצועה– בדיקת הכרומוזומים לשלילת תסמונת דאון.

בדיקת סיסי שיליה – בדיקה פולשנית בהנחיית אולטראסאונד, הנערכת בין השבועות
10-13 להריון בה נשאב חלק מרקמת השיליה לבדיקת הכרומוזומים או לבדיקה גנטית ספציפית.

דופלר – טכניקה פיסיקלית בה נשלחים גלי קול אל כלי דם בגוף העובר, וגלי הקול החוזרים מתורגמים לקול או לתמונה. ניתן לקבל תבניות של גלי זרימת הדם, ולהעריכם בהקשר למחלות אימהיות או עובריות העלולות לסכן את ההריון.

דופלר צבע – קבלת כיווני זרימת הדם באפקט של צבע – בד"כ אדום וכחול, לשם זיהוי דם הזורם אל מתמר האולטארסאונד או בכיוון הפוך. ניתן לזהות בקלות בטכניקה זו את מספר כלי הדם בחבל הטבור.

היקף הבטן AC) – abdominal circumference) – מדידת היקף הבטן של העובר בגובה וריד הטבור. זהו מדד לגיל ההריון, וכן להערכת משקלו של העובר.

היקף הראש (HC – head curcumference) – מדידת היקף הראש הינה המדד הטוב ביותר להערכת גיל ההריון וגדיל העובר ברחם.

חבל הטבור – חבל הטבור מקשר בין גוף העובר לבין השיליה. בחבל שלושה כלי דם: שני עורקים ווריד אחד. בעורקים מפונים חומרי פסולת מן העובר לשיליה, ובוריד מוחזרים אל העובר חמצן,תוצרי מזון וחומרים שונים הדרושים לחיוניותו. אורך חבל הטבור בממצוע בלידה הינו כ 50 ס"מ.

כורואיד פלקסוס – צבר כלי דם הנמצא בחדרים הצדדיים של המוח ותפקידו לייצר את הנוזל המקיף וזורם בחללי המוח.

כדור גולף (golf ball) – נקודה זוהרת בחדר השמאלי של הלב בדרך כלל, שאינה קשורה בהפרעה תפקודית שלו. בעבר נחשב הממצא כמעלה סיכון לתסמונת דאון בעובר, אך עבודות חדשות שוללות קשר זה.

מי שפיר – אותו נוזל המקיף את העובר, והנצפה באולטראסאונד כרקע שחור סביבו. המקור העיקרי למי השפיר החל מאמצע ההריון הינו שתן עוברי. גם ריבוי מים וגם מיעוטם, כרוכים בבעיות הקשורות לעובר או להריון כולו.

סקירת מערכות (סריקת מערכות) – שם שניתן לבדיקת אולטרסאונד בה מתבוננים באיבריו השונים של העובר ומוודאים תקינותם. הבדיקה יכולה להערך דרך הנרתיק (14-16 שב' הריון) כבדיקה מוקדמת, או דרך הבטן (20-24 שב' הריון) כבדיקה מאוחרת.

פיגור גדילה תוך רחמי (IUGR – intrauterine growth restriction) – מצב בו גדילת העובר קטנה מהצפוי, אינה עולה בקנה אחד עם גיל ההריון. משקל העובר קטן תחת שתי סטיות תקן לגיל ההריון. למצב סיבות שונות, חלקן קשור בבריאות האם, וחלקן נובע מבעיות בעובר עצמו.

פיש (FISH) – בדיקת 5 כרומוזומים בדרך פלואורוסנטית, על מנת לזהות תוך 24 שעות את תקינותם. זהו אינו תחליף לבדיקת מי השפיר הרגילה, אך משמש ככלי עזר להשגת תשובה מהירה לחלק מן הכרומוזומים (בד"כ לכרומוזומים 13,18,21,X,Y).

פמור (femur) – עצם הירך. נמדדת במילימטרים והינה מדד לגיל ההריון ולגדילת העובר.

פרופיל ביופיסיקלי – שם הבא לתאר את חיוניות העובר ברחם. בבדיקה זו בודקים את תנועות העובר, את תנועות הנשימה שלו, את הטונוס (איכות התנועה) של הגפיים ואת כמות מי השפיר. קיים שקלול לכל אחד מהפרמטרים הללו.

קורפוס קלוסום – מחיצה עצבית בין שני חציי המוח. תפקידה לגשר בין שתי ההמיספרות המוחיות. מתפתחת יחסית מאוחר בהריון, ולכן לא נצפית בסקירה המוקדמת.

קוטר דו-קודקודי (BPD) – אחד הקטרים של גולגולת העובר המשמש למדידת הראש ולקביעת גיל ההריון.

צרבלום – המוחון הקטן. חלק ממבנה המוח התקין, המצוי בחלקו האחורי, ומורכב אף הוא משתי אונות וגשר ביניהן (ורמיס).

שיליה – איבר הנוצר בחלל הרחם, באיזור בו עברה הביצית המופרה השרשה בקיר ברחם. השיליה שוקלת כחמישית ממשקל העובר בלידה, ונפלטת מן הרחם לאחריה. תפקידה לשמש כפילטר לסילוק חומרי פסולת מהעובר , וכמאגר אמהי לחמצן וחומרי מזון לעובר.

שילית פתח מרכזית – מצב בו השיליה עברה השרשה באיזור צואר הרחם ומכסה את פתחו. אם השיליה הינה כזו בזמן הלידה – זו תתכן רק בניתוח קיסרי.

שקיפות עורפית – בדיקת אולטראסאונד המתבצעת בין השבועות 11-14 להריון, ומטרתה למדוד את עובי העורף של העובר. נתון זה יחד עם אורך העובר וגיל האם – משמשים לחיזוי הסיכון של העובר ללקות בתסמונת דאון. זוהי בדיקת סקר לאוכלוסיה שאינה בסיכון ללקות בתסמונת דאון, ורגישותה סביב 70%.

תנועות נשימה – תנועות של דופן בית החזה באופן רתמי, עם עלית וירידת הסרעפת. העובר אינו יכול לנשום ברחם, אך הוא יכול לבצע תנועות של נשימה, להן חשיבות בהתפתחות ריאות העובר.

תלת מימד – חידוש טכנולוגי, בו ניתן לצפות בעובר ברחם באופן תלת מימדי, כולל בתנועותיו בתלת מימד. לבדיקה מגבלות טכניות ואינה ישימה בכל מקרה, אלא אם מתקיימים תנאים נאותים לביצועה.