בדיקות סקר הן בדיקות שמבוצעות במהלך ההריון כדי להעריך את תקינותו של ההריון הן מבחינת האם והן מבחינת העובר. בדיקת העמסת סוכר – משמשת לאבחון סוכרת הריונית.

אבחון של סוכרת הריונית מתבצע בשני שלבים. את השלב הראשון של העמסת 50 גרם סוכר מבצעות כל הנשים באוכלוסיה בין שבועות 24-28 להריון או במועד אחר על פי שיקול דעתו של הרופא. במהלך הבדיקה יש לשתות נוזל בו מומסים 50 גרם גלוקוז (סוכר), ולאחר המתנה של שעה נמדדים ערכי הסוכר בדם. ערך של 140 (מ"ג לדציליטר) ומעלה נחשב בלתי תקין ודורש שהאשה תעבור את השלב השני הבדיקה. ערך גבוה מ-200 מהווה אבחנה לסוכרת הריונית ללא צורך בבדיקה נוספת. אין צורך לצום טרם הבדיקה.

כאשר בדיקת העמסת הסוכר (50 גרם) אינה תקינה, מבוצעת בדיקת העמסה נוספת של 100 גרם הנקראת "העמסת סוכר (100 גרם)". בדיקה זו מבוצעת לעיתים בנשים עם סוכרת הריונית בהריון קודם, עובר שגדול לגיל ההריון, ריבוי מי שפיר, קרוב משפחה מדרגה ראשונה שסובל מסוכרת, או על פי המלצת הרופא המטפל. לפני הבדיקה חובה לצום במשך 8 שעות לפחות.

בתחילת הבדיקה נמדדים ערכי הסוכר בדם. לאחר מכן יש לשתות נוזל שבו מומסים 100 גרם גלוקוז, ואז ערכי הסוכר נמדדים שוב לאחר שעה, שעתיים ו-3 שעות. סוכרת הריונית מאובחנת כאשר מתקבלות לפחות 2 מהתוצאות הבאות:

– ערכי סוכר מעל 95 בצום
– ערכי סוכר מעל 180 לאחר שעה
– ערכי סוכר מעל 155 לאחר שעתיים
– ערכי סוכר מעל 140 לאחר שלוש שעות

כאשר ערך הסוכר גבוה רק בדגימה אחת מתוך הארבע, המשך הבירור יתבצע על פי שיקול דעתו של הרופא המטפל.