בדיקות סקר הן בדיקות שמבוצעות במהלך ההריון כדי להעריך את תקינותו של ההריון הן מבחינת האם והן מבחינת העובר. כפי שחשוב לבצע בדיקות דם במהלך ההריון מומלץ כחלק מבדיקות הסקר לבצע בדיקות שתן. בודקים רכיבים בשתן, כגון: חלבון, סוכר, כדוריות דם אדומות ולבנות ועוד. בדיקות נוספות עשויות להידרש אם וכאשר מתגלה ממצא חריג.

מבצעים תרבית שתן על מנת לשלול דלקת זיהומית בדרכי השתן, שעלולה להתפשט לכליה, לגרום לצירים מוקדמים ואף להביא ללידה מוקדמת.