• סרטון הסבר של הכללית בנושא דיקור מי שפירבהשתתפות פרופ' ישראל מייזנר